Prawo jazdy kat. AM, A1, A2 i A

 

Kurs podstawowy kategorii A1

Kurs ten przygotowuje do egzaminu na prawo jazdy kategorii A1, które uprawnia do kierowania motocyklem o pojemności silnika nieprzekraczającej 125 cm3 oraz mocy silnika nieprzekraczającej 11 kW (15 KM) oraz stosunku mocy do masy własnej nie większym niż 0,1 kW/kg.
Wymagany wiek to 16 lat, przy czym kurs można rozpocząć 3 miesiące przed uzyskaniem wymaganego wieku. Kurs obejmuje 30 godzin lekcyjnych zająć teoretycznych (w tym 4 godz. z tematyki dotyczącej pierwszej pomocy ofiarom wypadków) oraz minimum 20 godzin zajęć praktycznych.

 

Kurs podstawowy kategorii A2

Kurs ten przygotowuje do egzaminu na prawo jazdy kategorii A2, które uprawnia do kierowania motocyklem o mocy silnika nieprzekraczającej 35 kW (47KM) oraz stosunku mocy do masy własnej motocykla nie większym niż 0,2 kW/kg. Wymagany wiek to 18 lat, przy czym kurs można rozpocząć 3 miesiące przed uzyskaniem wymaganego wieku. Kurs obejmuje 30 godzin lekcyjnych zająć teoretycznych (w tym 4 godz. z tematyki dotyczącej pierwszej pomocy ofiarom wypadków) oraz minimum 20 godzin zajęć praktycznych.

 

 

Kurs podstawowy kategorii A

Kurs ten przygotowuje do egzaminu na prawo jazdy kategorii A, które uprawnia do kierowania motocyklami bez żadnych już ograniczeń. Wymagany wiek to 24 lata, przy czym kurs można rozpocząć już 3 miesiące wcześniej przed wymaganym wiekiem. Kurs obejmuje 30 godzin lekcyjnych zająć teoretycznych (w tym 4 godz. z tematyki dotyczącej pierwszej pomocy ofiarom wypadków) oraz minimum 20 godzin zajęć praktycznych.  Kategorię A można też uzyskać w wieku już 20 lat pod warunkiem posiadania wcześniej przez okres co najmniej 2 lat prawa jazdy kategorii A2.

 

Kurs podstawowy kategorii AM

 

Kurs ten przygotowuje do egzaminu na prawo jazdy kategorii AM, które uprawnia do kierowania motorowerami o pojemnośći skokowej nierpzekraczającej 50cm3, którego konstrukcja ogranicza prędkosć jazdy do 45km/h, badź czterokołowcami lekkimi, którego masa własna nie przekracza 350kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45km/h. Wymagany wiek to 14 lata, przy czym kurs można rozpocząć już 3 miesiące wcześniej przed wymaganym wiekiem. Kurs obejmuje 30 godzin lekcyjnych zająć teoretycznych (w tym 4 godz. z tematyki dotyczącej pierwszej pomocy ofiarom wypadków) oraz minimum 10 godzin zajęć praktycznych.  

 

MOŻESZ ZDAWAĆ EGZAMIN TYM MOTOCYKLEM, KTÓRYM SIE UCZYŁEŚ!