Prawo jazdy kat. B

Kurs podstawowy kategorii B

Kurs ten przygotowuje do egzaminu na prawo jazdy kategorii B, które uprawnia do kierowania:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5t, z wyjątkiem autobusu i motocykla. Zespół pojazdów złożonych z pojazdu samochodowego o dopuszczajnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t oraz z przyczepy lekkiej. Zespół pojazdów złożony z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t oraz przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4.250 kg, a kierowca posiada kod 96 prawa jazdy.
 • ciągnikiem rolniczym skonstruowanym do używania łącznie ze sprzętem do prac rolnych, leśnych lub ogrodniczych; ciągnik taki może być również przystosowany do ciągnięcia przyczep oraz do prac ziemnych. Zespół pojazdów składający się z ciągnika rolniczego i przyczepy lekkiej.
 • pojazdem wolnobieżnym,  którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h, z wyłączeniem ciągnika rolniczego. Zespół pojazdów składający się z pojazdu wolnobieżnego i przyczepy lekkiej.
 • czterokołowcem  przeznaczony do przewozu osób lub ładunków, z wyłączeniem samochodu osobowego, ciężarowego i motocykla, którego masa własna nie przekracza 550 kg w przypadku przewozu rzeczy lub 400 kg w przypadku przewozu osób. 
 • motorowerem zaopatrzonym w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm³, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h.
 • motocyklem  o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat.

Wymagany wiek to 18 lat, przy czym kurs można rozpocząć 3 miesiące przed uzyskaniem wymaganego wieku. Kurs obejmuje 30 godzin lekcyjnych zająć teoretycznych (w tym 4 godz. z tematyki dotyczącej pierwszej pomocy ofiarom wypadków) oraz minimum 30 godzin zajęć praktycznych.

 

Kurs ekspresowy kategorii B  

 

Kurs ten przygotowuje do egzaminu na prawo jazdy kategorii B, które uprawnia do kierowania tak jak wyżej. Obejmuje on również 30 godzin teoretycznych i 30 praktycznych, jednak trwa on zdecykowanie krócej, ponieważ maksymalnie 30 dni. 

 

 

Kurs błyskawiczny kategorii B  

 

Kurs ten przygotowuje do egzaminu na prawo jazdy kategorii B, które uprawnia do kierowania tak jak wyżej. Rózni się on od pozostałych tym, że teorię  trzeba opanować samemu w domu oraz tym, że 30 godzin praktycznych musi być wyjeżdżone w 14 dni. 

 

 

W skład kursu wchodzi...

 • 30 godzin szkolenia teroetycznego i 30 godzin praktycznego 
 • egzamin teoretyczny i praktyczny wewnętrzny
 • materiały szkoleniowe do nauki - aplikacja z multimedialnym wykładowcą
 • wyjazd w góry i na autostradę
 • szkolenie z bezpiecznj jazdy w trudnych warunkach 
 • nauka zmiany koła 
 • test stewarta